VIRALLISET TARKASTUKSET

Rotukohtainen PEVISA- ohjelma määrittää, mitä terveystutkimuksia jalostuskoirille tehdään.

Suomen Kennelliitto on määrännyt rotukohtaisesti, mitä tutkimuksia koirille on suoritettava, missä iässä ja miten usein niitä on tehtävä (ns. PEVISA). Yleensä nämä tutkimukset on toteutettava ennen astutusta, jotta pennut hyväksytään rekisteröitäviksi. Rotukohtaisista PEVISA-määräyksistä saa tietoa rotujärjestöiltä tai kennelliitosta. Virallisiin tarkastuksiin (pl. silmätarkastus) on tehtävä ennakkolähete Kennelliiton Omakoira-palvelusta ennen käynnille saapumista.

Silmätarkastukset

Virallisia silmätarkastuksia tekee ELL Elina Illukka oman toiminimensä Vet's Go:n kautta. Tarkastuksessa silmänpohjat eli verkkokalvot peilataan sekä linssit ja silmän etuosat katsotaan erityisellä lampulla. Silmätarkastuksesta tehdään ECVO-kaavake, joka toimitetaan kennelliittoon.

Virallisia silmätarkastuksia ja myös gonioskopiatutkimuksia Orton puolella tekee ELL Elina Pietilä vastaanottopäivinään.

Lonkka- ja kyynärkuvauksia tehdään Pet-Vet Ortossa päivittäin. RTG-laitteistomme on hyvin tehokas, ja sillä saadaan korkealuokkaisia kuvia myös suurista koirista. Koirat rauhoitetaan kuvausta varten. Ennen kuvauksiin saapumista omistajan tulee ottaa selvää mitä kuviarodun PEVISA vaatii ja halutaanko tämän lisäksi laajempia tutkimuksia. Tietyiltä roduilta voidaan omistajan toivoessa kuvata myös kyynär- ja olkanivelet inkongruenssin ja OCD-irtopalojen varalta. Nämä kuvat lähetetään INCOC-lausuntapalveluun. Lisätietoa kennelliton kasvatus ja terveys sivulla. Kaikkii virallisiin kuvauksiin (pl. selkä) on omistajan tehtävä lähete sähköisesti etukäteen joko Kennelliiton Omakoira- tai INCOC-palveluun.

Otamme tutkimusten yhteydessä usein myös jalostusta ohjaavia geeni- ja vasta-ainetestejä sekä irtosolunäytteitä. Mikäli sinulla on lisää kysymyksiä, vastaamme mielellämme niihin sähköpostitse info@petvet.fi .