MARTTA NIITTYNEN

Kuva puuttuu!

martta.niittynen@petvet.fi

Martta Niittynen on valmistunut eläinlääkäriksi Tartosta 2018. Martan kiinnostuksen kohteena on eläinten ortopedia. Martta syventyy parhaillaan lemmikkien tuki- ja liikuntaeläinsairauksien hoitoon sekä diagnostiikkaan. Tämän lisäksi Martta toimii monipuolisena sairaalalääkärinä mm peruskirurgian sekä perussairaanhoidon parissa.