Sydänsairaudet

Kuva puuttuu!

ELL Sanna Lähtinen perehtyy sydänsairauksiin ja opettelee parhaillaan sydämen ultraäänitutkimuksia. Sydämen ultraäänitutkimuksella selvitetään, onko sydämessä rakenteellista vikaa, ja määritetään mahdollisen sydänsairauden laatu. Ultraääni-, EKG- ja auskultaatiotutkimuksilla saadaan tarkkaa tietoa myös potilaan hoidon etenemisestä. Myös jalostusohjelmien mukaisia virallisia sydänultraäänitarkastuksia kissoille ja koirille tehdään Pet-Vetissä. Sydänultraäänieläinlääkäri ELT Anders Eriksson vierailee Pet-Vetissä n kerran kuukaudessa.

Sydänsairauksien hoidossa käytetään mm verenpaine ja nesteenpoistolääkityksiä sekä sydämen supistustilavuutta lisäävää lääkitystä. Keuhkojen RTG kuvista pystytään myös selvittämään sydämen kokoa sekä mahdollista nesteen kertymää.