Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Kuva puuttuu!

Eläinlääkäriasema Pet-Vet panostaa entistä vahvemmin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on pitää koirasi terveenä. Haluamme työskennellä jatkossa yhä enemmän terveiden eläinten kanssa ja pitää kanssasi mahdollisimman hyvin huolta siitä, että sairauksilta vältyttäisiin. Kun hoitotoimet päästään aloittamaan ajoissa, on hoitovaste yleensä hyvä ja usein vältytään myös suuremmilta äkillisiltä hoitokustannuksilta. Tärkeintä ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa on pyrkimys vähentää koirasi riskiä sairastua kroonistuneeseen tautiin.

Rutiinitarkastuksissa voimme määrittää koirasi perusveriarvot sen ollessa vielä nuori ja terve. Tämän jälkeen on helppo havaita pienetkin muutokset perustasoista. Ruokinnalla ja oikealla liikunnalla on myös suuri merkitys koirasi hyvinvoinnille. Pet-Vetin hoitajat voivat määrittää koirasi ihannepainon ja rasvaprosentin ja tehdä jokaiselle potilaalle yksilöllisen ruokintasuunnitelman.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyvät käynnit ovat tunnelmaltaan rentoja. Pystymme tutustumaan paremmin koirasi arkielämään, kun käyntiä ei varjosta sairauden tuoma huoli. Jos koirasi sairastuu, sinulla on tukenasi tuttu henkilökunta, joka tuntee koirasi terveydentilan ja elämänkaaren yksilöllisesti. Tavoitteenamme on tiivis ja antoisa yhteistyö kanssasi. Unelmapotilaamme on koira, joka elää pitkän, terveen ja onnellisen elämän. Siinä tarinassa haluamme olla ehdottomasti mukana!